Život se zrakovým hendikepem

V rámci projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (informace zde: Reportáž o projektu VZBB a problematice distanční výuky v České televizi (blindicka.com) proběhlo natáčení zcela nového výukového DVD, které představuje život s handicapem.


Linda při natáčení DVD


 Videa představí to, s čím se musí handicapovaní lidé každý den potýkat. Na DVD spolupracují jak lidé bez handicapu, tak sami handicapovaní, kteří mohou nejlépe popsat a představit to, co v životě se svým postižením zažívají. 


Videa jsou určena pro učitele, výchovné poradce, psychology, ale zejména pro žáky základních a středních škol, aby dokázaly pochopit daný handicap, a pak přijmout mezi sebe spolužáka, který by byl nějakým způsobem postižený. 


DVD přiblíží život se zrakovým a sluchovým handicapem, ale představí i duševní onemocnění. Příspěvky na DVD vznikly za spolupráce partnerských organizací jako je Tyfloservis, o.p.s, TyfloCentrum, o.p.s., SNN a Ledovec. 


Cílem výukového videa je ukázat, že lidé s handicapem jsou „normální“ jako každý jiný, ale ke svému životu potřebují jiný přístup a kompenzaci k tomu, aby zvládali každodenní činnosti.


DVD propůjčil hlas známý herec Jan Přeučil, který na půdě Západočeské univerzity natočil svým podmanivým hlasem motivační fráze či věty, které uvedou celé DVD. 


V rámci své role na zmiňovaném projektu jsem měla na starost část o zrakovém hendikepu.  Na YouTube kanálu Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity jsou videa k shlédnutí. Natáčením všech videí se prolínal leitmotiv, a to den v životě člověka s daným hendikepem. 


Já a moje kamarádka Martina přiblížíme, jak se žije lidem se zrakovým znevýhodněním. Ukazujeme nesnáze, se kterými se musíme vyrovnávat a také celou řadu pomůcek, zařízení a aplikací, které nám pomáhají.


V odkazu níže se můžete podívat, jaký byl výsledek natáčení:

Život se zrakovým postižením - YouTube

Komentáře