Abeceda pojmů souvisejících se zrakovým postižením (A - H)

 Tento text přináší pár pojmů ze života zrakového postižení. Jedná se o různé zrakové vady, pomůcky, ale i osobnosti z tohoto světa. Jistě není vyčerpána celá škála pojmů, které by se daly zapsat, ale i tak věřím, že pár těchto pojmů může mít edukativní či osvětový charakter.  

Linda prohlíží knihy v knihovně


A

Afakie - je vzácná oční vada, která je definována nepřítomností oční čočky. Tento stav oka může být buď vrozený, nebo způsobený úrazem či operací šedého zákalu, při níž musí být čočka z oka odstraněna. Afakie bývá také někdy označována termínem bezčočí. 


Akustický majáček - usnadňuje nevidomým osobám orientaci ve volném prostoru Pomocí tohoto majáku lze dočasně akusticky označit orientační bod. Více informací zde: Pomůcky prostorové orientace (blindicka.com)


Amaurosis – slepota, nevidomost, též amauróza


Amslerova mřížka - je čtvercová síť s bodem uprostřed, kterou se testuje správná funkci žluté skvrny v sítnici. Slouží k vyšetření při podezření na věkem podmíněnou makulární degeneraci. 


Astigmatismus - je refrakční vada, která snižuje zrakovou ostrost a znemožňuje rozeznávání různých detailů.


Audiokniha - je nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jít o přesnou audioverzi knihy. Mluvené nahrávky jsou dostupné ve školních a veřejných knihovnách a obchodech s hudebními nosiči. Dnes se dá také velké množství audioknih zakoupit online. Audioknihy jsou velmi oblíbené mezi zrakově postiženými, jelikož si díky nim mohou přečíst takřka veškerou dostupnou literaturu. Další informace o dostupných audioknihách pro zrakově postižené najdete zde: Čtení audio/digi knih: existují různé varianty, znáte je všechny? (blindicka.com)B

B-kostka - pomůcka sloužící na výuku Braillova bodového písma. B-kostka dřevěná (tyflopomucky.cz)


Bílá hůl – je vnímána jako symbol nevidomého člověka. Nosí ji však i slabozrací a jinak těžce zrakově postižení lidé, aby bylo zřejmé, že je nutné brát na tuto okolnost ohled a v případě potřeby poskytnout pomoc. Více o historii bílé hole zde: Bílá hůl jako stigma (blindicka.com)


Braillovo bodové písmo – sestavil ve dvacátých letech 19. století Francouz Louis Braille (1809 - 1852), který byl sám od dětství nevidomý. Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely. Soustavu braillské abecedy tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a definovanou velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání. Více informací zde: Braillovo bodové písmo (blindicka.com)


Budík česky mluvící s teploměrem – – česky oznamuje čas a pokojovou teplotu. Funkce hlášení každé hodiny. Možnost nastavení buzení. Na videonávod budíku se můžete podívat zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)

K zakoupení budík je zde: Budík česky mluvící s teploměrem (tyflopomucky.cz)


Bodátko k tabulce - slouží k psaní Braillova písma na tabulce. Je vyrobeno ze dřeva, má příjemný hruškovitý tvar, který sedí do ruky. K zakoupení zde: Bodátko k tabulce (tyflopomucky.cz)C/Č

Cylindr – tj. cylindrický tvar čočky, cylindr je jedním z parametrů uváděných na torických (cylindrických) kontaktních čočkách určených ke korekci astigmatismu. Design cylindrické čočky neodpovídá tvaru kruhové výseče, ale odpovídá tvaru válce. Hodnota cylindru je udávána v záporných číselných hodnotách a označuje se zkratkou CYL. 


Čočka – je průhledná bikonvexní (ve tvaru čočky) struktura v oku, které spolu s rohovkou láme světlo, aby mohlo být zaměřeno na sítnici. Princip funkce je podobný funkci uměle vyrobených kontaktních čoček.


Čtečka tištěné předlohy – tyto čtečky převádí tištěnou předlohu digitální podoby. Pracují na bázi OCR, převedou text, aby byl přístupný do podoby ke čtení pomocí asistivních technologií pro zrakově postižené. Příklady čteček: Čtečky tištěných předloh (blindicka.com)D

Daltonismus - barvoslepost - je porucha vidění lidského oka.


Digitalizace - je jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiný nosič, médium). Při digitalizaci dochází k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby. Kromě klasických papírových dokumentů se digitalizuje i audio a video. Pro zrakově postižené je digitalizace možnost, jak se dostat k přístupným informacím pomocí odečítačů obrazovky. Např. digitalizovaný text ve formátu docx, txt či rtf je pak dobře přístupný a čitelný pomocí speciálních softwarů. 


Diktafon – poskytuje audio záznam mluvené řeči s možností následného přehrávání či editace nahrávky v PC; s českým hlasovým výstupem pro nevidomé a možností propojení s mobilním telefonem, nebo s velkým displejem, dobře či hmatnými tlačítky. Více informací: Mobilní telefony, tablety a ostatní pomůcky (blindicka.com)

K zakoupení zde: Záznamník Olympus (tyflopomucky.cz)


Dymokleště - otáčením vkládají jednotlivá písmena braillské abecedy a vytisknou je v reliefní podobě na integrovanou dymopásku. K zakoupení zde: Dymokleště na Braillovo písmo (tyflopomucky.cz)E

Eliška - je český hlas z rodiny syntezátorů Infovox Desktop firmy Acapela Group. Je to kvalitní syntéza, kterou mohou uživatelé s těžkým postižením zraku použít se screen-readery či softwarovými lupami.


Euroklíč -  je speciální klíč, který je nezbytný pro odemykání míst osazených Eurozámkem. „Euro“ je proto, že je použitelný pro všechna místa v Evropě (a dokonce i v USA), která jsou osazená Eurozámkem.F

Filtrové brýle – do těchto brýlí se dávají filtrové čočky, které mají různé barvy, které chrání např. proti oslnění či UV záření. Jsou různě zabarveny – žluté, hnědé, fialové, modré, oranžové, a tak si i různé zrakové vady mohou vybrat, které zabarvení jim bude vyhovovat. 


Fuser - je zařízení na výrobu hmatových plánů, schémat, obrázků pro zrakově postižené. Principem je, že na speciální papír nakreslíme fixou to, co chceme, aby zrakově postižený přijímal hmatem. Pak se papír nechá projet Fuserem, papír má v sobě teplocitlivou vrstvu, takže pak kontura nakresleného vystoupí napovrch.  Další informace zde: Otázky ve spojení se zrakovým postižením (blindicka.com)G

Goalball – je sportovní aktivita, kterou provozují zrakově handicapovaní je míčový kolektivní sport zvaný Goalball. Goalball se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 9 x 18 metrů. Hřiště rozděluje středová čára na dvě hráčská pásma, neboť proti sobě stojí dvě tříčlenná družstva. Hráčská pásma jsou pak rozdělena na tři pásma po třech metrech – na útočné, obranné a neutrální. Cílem hry je dopravit gumový míč do soupeřovy branky. Míč je ozvučený rolničkami tak, aby hráči pracovali pouze se svým sluchem. K vyrovnání různých zrakových postižení slouží klapky tzv. antibrýle, které mají hráči po dobu hry na očích. Hráči jsou rozděleni do kategorií a podle genderu. Další sporty ZP zde: Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem (blindicka.com)


Glaukom – lidově známý jako „zelený zákal“ – je oční onemocnění, dochází u něj k vážnému poškození (odumírání) zrakového nervu, což se projevuje různými poruchami vidění. Na vzniku glaukomu se podílejí různé faktory – například dědičnost, celková onemocnění (např. cukrovka...), užívání některých léků (kortikosteroidy), úrazy,  ale také porucha tvorby nitrooční tekutiny, změny postihující odtokové kanálky pro nitrooční tekutinu. Největším a nejčastějším rizikovým faktorem pro vznik glaukomu je vysoký nitrooční tlak.H

Haptické mapy - jsou mapy určené pro čtení hmatem. Slouží tedy především pro nevidomé a slabozraké uživatele. Prvky obsažené v haptických mapách jsou kvůli přehlednosti oproti standardní verzi map velmi zjednodušené.

Kvůli snazšímu hmatovému vnímání byly pomocí generalizace podobné prvky vizuálně sloučeny.

O haptických mapách si můžete přečíst zde: Hmatové mapy Plzně (blindicka.com)


Hlasová syntéza - je to hlas, který napodobuje lidský hlas. Tyto hlasy jsou základem hlasových výstupů pro odečítače obrazovky, speciální programy, se kterými lidé se zrakovým postižením mohou efektivně pracovat s informačními technologiemi. Další informace najdete zde: VÝPOČETNÍ TECHNIKA (blindicka.com) 


Abeceda písmenem H samozřejmě nekončí, pokračování dalších písmenek přinese další díl naší veselé abecedy. 


Zdroje informací:

Afakie | Čočky-kontaktní.cz (cocky-kontaktni.cz)

amaurosis (lat.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Amslerova mřížka (gemini.cz)

Co je to astigmatismus (neovize.cz)

Co jsou haptické mapy a pro koho jsou určeny? | Seznam Nápověda

Maják orientační OZM/u (PM01) (tyflopomucky.cz)

Metodické pokyny - TyfloCentrum Praha

Cylindr (cylindrický tvar čočky) | Čočky-kontaktní.cz (cocky-kontaktni.cz)

Čočka (oko) – Wikipedie (wikipedia.org)

Digitalizace – Wikisofia

Euroklíč. Co to je a proč si jej pořídit? | ParaCENTRUM Fenix (pcfenix.cz)

POSLEPU: Eliška - další kvalitní český hlas

Zelený zákal - glaukom (neovize.cz)Komentáře