10 zajímavostí o životě se zrakovým postižením

     Dnešní příspěvek přináší deset postřehů a zajímavostí, které se týkají života se zrakovým postižením. Ať se jedná o kompenzační pomůcky, orientaci v prostoru či komunikaci s člověkem se zrakovým postižením. 

Linda v knihovně čte pomocí lupy


1. Braillovo bodové písmo – toto písmo ve dvacátých letech 19. století sestavil Francouz Louis Braille (1809-1852), který byl sám od dětství nevidomý. Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely. Soustavu braillské abecedy tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a definovanou velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání.


2. Pravidlo, které potřebujete znát, je: Zeptat se nevidomého předem, zda si přeje vaši pomoc. Tak ukážete, že respektujete jeho osobní svobodu. Pokud potkáte nevidomého, neváhejte nabídnout mu pomoc. Pozdravte dotyčného a pak řekněte například: „Jdu na nádraží. Chcete jít se mnou?" Je-li odpověď kladná, nabídněte paži a pokračujte společně. Netahejte nikdy nevidomého za ruku ani ho nestrkejte před sebou. Více se dozvíte v článku Jak se chovat a komunikovat s lidmi se zrakovým postižením


3. Mezi kompenzační pomůcky pro zrakově postižené patří i vodicí pes, který slouží svému pánovi jako nenahraditelný pomocník na trase v náročných i méně složitých terénech, stejně tak jako k orientaci v interiéru. Pes je schopen najít volné místo, dveře, výtah, schody a vyvést z budovy, kde se právě nachází. Od psa se očekává maximální soustředění na jeho práci. Více se dozvíte v článku Komunikace s člověkem, kterého vede vodicí pes + dovednosti vodicího psa


4. Lidé s vážným postižením zraku využívají při prostorové orientaci a samostatném pohybu bílé hole. Je jich několik druhů a liší se podle situace, ve které se používají – a) orientační bílá hůl, b) signalizační bílá hůl a c) opěrná bílá hůl. Více se dozvíte v článku Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu


5. Není pravda, že s nevidomým bychom neměli mluvit o barvách a jiných zrakových vjemech. Abychom ho neranili. Také neplatí, že bychom se měli také vyhnout obratům jako je: podívej se, uvidíme se aj. Více se dozvíte v článku Předsudky a mýty o zrakově postižených


6. Braillský řádek – je výstupní zařízení pro práci hmatem. Informace na řádku se zobrazují v Braillově bodovém písmu a nejčastěji se na řádku zobrazuje 40 nebo 80 znaků. Více se dozvíte v článku Kompenzační pomůcky   


7. Při práci s člověkem se zrakovým postižením je třeba dbát na zásady tak, aby prostředí, kde se sním pracuje, bylo přívětivé.  Člověk se zrakovým postižením si o svém okolí dělá detailní a správnou představu déle, musí si vše projít a osahat a z jednotlivých informací, které sluchem a hmatem získá, si složit celkový obrázek o prostředí, ve kterém se pohybuje. Více se dozvíte v článku Prostředí pro zrakově postižené


8. Simulovaná zvuková střelba - tento druh sportu je velmi oblíbený u zrakově postižených, ale i u jejich vidomých přátel. Jedná se o střelbu pomocí pistole, tak jak to známe u lidí, kteří ke střelbě používají zrak, avšak v tomto případě je zrak nahrazen sluchem. A tak mohou zrakově postižení provozovat plnohodnotně střelecký sport stejně tak, jako jejich vidící kolegové. Více se dozvíte v článku Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem


9.   Kompenzační pomůcky lze dělit do několika kategorií - jedná se o: 

A) optické pomůcky (např. lupy, monokuláry) – lupy se uplatní u čtení a psaní krátkých textů, důležité je zajistit dostatek světla, monokuláry slouží k dívání se do dálky, čtení nápisů, vhodné při orientaci v prostoru; B) optoelektronické pomůcky (kamerové lupy) - většinou lze u těchto lup dosáhnout velkého zvětšení, lze nastavit i velikost písma, zvolit barvu písma, podkladu, upravit jas, kontrast, lze i zaostřit. 

C) výpočetní technika (pomůcky na bázi PC) - jsou vhodné ke čtení, psaní, ke zpřístupnění a zpracování informací, dokáží zvětšovat text. PC může mít hlasový, hmatový výstup. Nevidomý uživatel obsluhuje PC (digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem) pouze pomocí klávesnice (klávesových zkratek), slabozraký uživatel obsluhuje PC (digitální zvětšovací lupa) pomocí zvětšovacího programu, kdy vidí pouze malou část obrazovky. Tyto pomůcky slouží především pro komunikaci a získávání informací. 

Více se dozvíte v článku Kompenzační pomůcky


10. Aby orientace v prostoru zrakově postižené osoby byla bezpečná a účelná, je třeba efektivně prostor uspořádat pro potřeby zrakově postižených. Úprava prostoru je především důležitá pro člověka slabozrakého, který ještě operuje s nějakým více či méně solidním zbytkem zraku, který se právě snaží při své prostorové orientaci maximálně využívat. Více se dozvíte v článku Úpravy interiéru pro nevidomé a slabozraké 


Komentáře