Možnosti iOS pro zrakově postižené

    Nejen lidé se zrakovým postižením, ale i osoby zcela nevidomé mohou efektivně používat dotyková zařízení. Ovládají je podobně jako lidé „zdraví“ dotykem, avšak specifickými gesty, které je třeba se naučit a osvojit. Rozebereme si produkty firmy Apple s operačním systémem iOS, který najdeme v telefonech iPhone, tabletech iPad, přehrávačích MP3 iPod Touch aj. 

Plocha telefonu s  iOS

    Telefony a tablety s platformou iOS mají vestavěný odečítač VoiceOver – najdeme jej v Nastavení/Zpřístupnění/(zrak) VoiceOver (informace ze systému iOS 14).


    Tato dotyková zařízení mohou tedy ZP využívat jako multifunkční zařízení – telefonování, emailová komunikace, komunikace přes sociální sítě (Facebook, Skype, Viber, Whatsapp, Messenger, Instagram…), ale i jako navigaci či prostředek pro rozpoznání barev nebo detekci světla.VoiceOver tedy slouží jako hlasová syntéza pro produkty s iOS. Toto prostředí však nabízí i další funkce Přizpůsobení, kde si můžete nastavit vzhled prostředí dle vašich potřeb.


    Dotyková zařízení s tímto systémem mají jen pár ovládacích prvků. Dřívější modely a low cost modely (iPhone SE) mají pod dotykovým displejem tlačítko plochy, které se používá, když se chceme dostat z aplikace na plochu. Na horní či pravé straně se nachází zamykací tlačítko – vypneme či zapneme s ním přístroj, ale také uzamkneme. Na levé straně přístroje jsou dvě tlačítka nad sebou, která slouží k regulování hlasitosti. U některých zařízení se zde nachází ještě přepínač, který slouží k vypnutí zvuků přístroje, ne však hlasového výstupu.


    Plocha je výchozí místo operačního systému. Z plochy se spouští aplikace. Na plochu se dostaneme stisknutím tlačítka Plochy. Položením prstu na tlačítko Plochy, lze zabezpečit zařízení pomocí otisků prstů, toto se neděje automaticky, když přiložíme prst, ale je třeba to udělat v aplikaci Nastavení. Nové modely iPhone již nemají tlačítko home button, ale k zabezpečení dat se využívá technologie Face ID – otisk tváře. 


    Aplikace na Ploše jsou uspořádány do sloupečků a řádků. Lze je třídit tematicky do složek dle zaměření a funkcí daných aplikací. 


    Pokud člověk začíná s dotykovými zařízeními, tak může mít v počátku problém s jednotlivými gesty a vůbec se samotným poklepáním, proto je zde možnost si nastavit časový limit poklepání, např. 2,5 s. - dvě klepnutí v tomto časovém úseku budou interpretována jako poklepání. 


    Dále si lze přizpůsobit nastavení prostředí tak, aby vyhovovalo potřebám zrakově postiženého. Jedná se např. o systémové zvětšení, které nabízí zvětšení monitoru (obrazovky) od 1,2x až do 15x. 


    V iOS systému jsou od verze 10 k dispozici dva české hlasy, primárně nastavená Zuzana, a Iveta, kterou lze zvolit v nastavení. Hlasy jsou k dispozici ve standardním provedení či ve vylepšené verzi. Lze si nastavit rychlost čtení nebo použití intonace.


    Při nastavování vzhledu lze dále volit mezi filtry zobrazení – žádný, inverzní či stupně šedi. V místech, kde je to podporováno, nabízí iOS i možnost zvětšení a ztučnění textu. 


    Od iOS 10 je v systému k dispozici lupa, která zvětšuje předměty pomocí fotoaparátu. Lze využít i režim pořízení více snímků. Pro získání lepšího výsledku je možné nastavit během používání lupy kontrast a jas. Lze si snímek zmrazit a prohlédnout, lze si jej zmražený ještě nazvětšovat podle potřeb.


    ZP si také v prostředí iOS může nastavit displej, tak aby vyhovoval jeho zrakovým potřebám – je zde funkce inverze barev, nebo lze vybrat barevný filtr, tak aby korespondoval s jeho zrakovým postižením, mohou pomoci barvoslepým s rozlišováním barev a slabozrakým se čtením textu. Pro potřeby kontrastního zobrazení lze rovnou nastavit vzhled operačního systému inverzně – černé pozadí, bílý text – vzhled obrázků a grafiky inverzní není. 


    Neocenitelnou funkcí v systému iOS je základní popis fotografií, které se nachází v aplikaci Fotky. VoiceOver řekne datum a čas pořízení fotografie, zda je fotka na výšku či šířku a např. jedna tvář, směje se, ostré. Nebo obrázek muffin či retriever. Nevidomý člověk tak ví, zda je na fotce člověk, jídlo či pes.  Lze si také ke každé fotce přidat alternativní popis fotky, který však není přenosný, není vidět zapsaný, jen VO ho čte, když se na fotku najede. 


    V systému iOS je další významnou funkcí diktování, lze pohodlně nadiktovat kratší úseky textu, např. text SMS, odpovědět na e-mail, či nadiktovat nákupní seznam. 


    Jednou z důležitých aplikací, kterou najdete hned po zapnutí v daném zařízení je aplikace Mail - v iOS lze pohodlně přidat jednotlivé e-mailové schránky, které člověk vlastní. Postupně lze přidat všechny mailové klienty, které bude mít člověk kdykoli k dispozici přehledně na jednom místě. Seznam základních gest:

Otevření položky - Dvojité klepnutí

Vybrání položky pod prstem - Dotyk na displeji jedním prstem

Posun po položkách - Švih zleva doprava, příp. zpět zprava doleva

Plynulé čtení - Dvěma prsty odshora displeje dolů

Přečíst číslo stránky nebo zobrazení řádky - Klepnutí 3 prsty

Přesunout na první/poslední položku - Klepnutí 4 prsty u horního/dolního okraje

Zapne zvětšení - Poklep dvakrát třemi prsty

Spustit/zastavit aktuální akci - Poklep dvěma prsty (ukončit hovor, spustit hudbu…)

Označit úsek textu - Rozevření dvěma prsty

Odznačit text - Sevření dvou prstů

Čtení vypnuto/zapnuto - Poklep třikrát třemi prsty

Clona obrazovky - Čtyřikrát třemi prsty (je-li vypnuto zvětšení, tak pouze třikrát)

Rotor - Krouživý pohyb dvěma prsty ve směru či proti směru hodinových ručiček dvěma prsty

Rolovat o jednu stránku vpřed/zpět  - Švihnutí třemi prsty nahoru-dolů, doprava-doleva

Přečíst stránku do vybrané položky - Švihnutí dolů dvěma prsty

Přesunout na další položku a použít nastavení rotoru - Švihnutí dolů jedním prstem

Přístup k událostem na dotykovém zařízení

Oznamovací centrum a ovládací centrum

    Oznamovací centrum zobrazíte přejetím třemi prsty směrem dolů, ovládací centrum přejetím třemi prsty nahoru (je třeba však být prstem úplně nahoře u okraje monitoru – ve stavovém řádku.

Stavový řádek - zde najdeme síť, wi-fi, nastavený budík, stav baterie…

Oznamovací centrum – zde najdeme notifikace od aplikací, zprávy, Facebook, kalendář… Jedná se o rychlý přístup k událostem na telefonu, když jsme například nebyli přítomni a chceme vidět všechny notifikace pohromadě. 


Ovládací centrum – zde můžeme přepínat nastavení např. letového režimu, wifi, Bluetooth, najdeme zde kalkulačku, svítilnu, časovač nebo fotoaparát (je to opět rychlý přístup k těmto funkcím).


Přepínač aplikací – vyvoláme ho dvojitým stisknutím tlačítka plochy, když ho nemáme, tak určeným gestem – přejetím od dolního okraje zhruba do poloviny obrazovky. Zde se nám zobrazí všechny aktuálně otevřené aplikace, které běží na pozadí. Je třeba aplikace postupně zavírat, a to přejetím třemi prsty směrem nahoru, nebo znovu spustit, a to poklepáním na danou aplikaci. Kvůli zrychlení zařízení a výdrži baterie se však doporučuje spuštěné aplikace postupně zavřít. 


Spotlight – zobrazíme přejetím  3 prsty odshora dolů.  Můžeme zde vyhledávat buď v nedávno použitých aplikacích, kontaktech, mailu, nebo na internetu heslo, které se zrovna chceme dozvědět.  Spotlight navrhne výsledky například programu kin, aplikací v AppStore, místa v okolí atd.


Závěr iOS

    Pomůcky se systémem iOS jsou snadno přístupné pro lidi se zrakovým hendikepem. V systému se dají pro potřeby slabozrakého člověka nastavit různé režimy nastavení prostředí operačního systému – zvýraznit kurzor, nastavit inverzní prostředí, filtry barev, nastavení stupňů šedi, takže je systém variabilní vůči různým zrakovým vadám. Dá se použít systémová lupa jako typ přenosné kamerové lupy k potřebě zvětšení tištěné předlohy. 


    Apple produkty jsou nejen orientačním, ale i komunikačním nástrojem (multimediální komunikační pomůcka) – slouží především ke komunikaci zrakově postižené osoby s jejím okolím; tato pomůcka nabízí zrakově postiženému provádět samostatně hovory (přes funkci FaceTime), ale také videohovory, které mohou díky kvalitnímu fotoaparátu přístroje posloužit v situaci, kdy má uživatel potíže s orientací.  Je totiž možné, aby jiný člověk zjistil polohu zrakově postiženého a prostřednictvím videa shlédl i jeho bezprostřední okolí a na dálku mu pomohl vyřešit nastalou situaci. 


    Další komunikace je umožněna například prostřednictvím e-mailu, Skypu, sociálních sítí a dalších aplikací, dle volby uživatele.


    Dotyková zařízení pomáhají ZP osobám při sebeobsluze a orientaci, neboť si za jejich pomoci může zjistit určitou barvu, rozpoznat bankovky, či krabičku s léky, nebo dokonce získat podrobný popis předmětu včetně textu na něm napsaném (například pomocí aplikace TapTap See, Envision Ai či SeeingAssistant Home, které umožňují téměř okamžitý a přesný popis vyfoceného předmětu. Pomocí pomůcky lze vyfotit tištěnou předlohu, kterou posléze VoiceOver přečte. ZP tak získá informace např. o obsahu dopisu či textu na letáku. 


    Dále zařízení může posloužit při zjednodušení orientace, a to například prostřednictvím GPS, aplikace Jízdní řády, pomocí které se zrakově postižený dozví, který spoj odkud a kam jede. V pohodlí si vyhledá kombinaci autobusů, vlaků, ale i MHD. Pomocí aplikace určené přímo pro zrakově handicapované BlindSquare se může ZP tzv. „rozhlédnout“ a zjistí, co vše se nachází v jeho okolí, např. školy, stravovací zařízení či odborní lékaři. Také pomocí toho může případně vyhledat požadovaný cíl, např. lékárnu či bankomat a nechat se případně pomocí určité navigace odvést na požadované místo. 


    Systém iOS mají i iPady, jejichž velký displej u umožňuje lepší orientaci ZP osoby např. v mapách, dokumentech či v prostředí internetového prohlížeče. Nachází se zde i aplikace sloužící ke čtení knih, jak v tištěné podobě, kdy je text čten pomocí hlasového výstupu, či lze přehrávat knihy v MP3. Díky možnostem připojení hardwarové klávesnice a braillského řádku mohou tyto pomůcky sloužit zrakově postiženému také jako elektronický zápisník, a tak se pro něj stává pracovní přenosnou stanicí, která může plnit požadavky na kvalitní práci. Jsou k dispozici textové editory, lze pracovat efektivně s aplikacemi na principu MS Word, Excel či PowerPoint.


    Produkty společnosti Apple jsou mezi sebou kompatibilní, a tak uživatel má svá data k dispozici v každém z nich. Zařízení s iOS umožňuje diktování, a tím převod do textové podoby v e-mailech, poznámkách, kalendáři či chatovacích aplikacích. Práce je tak rychlejší a ZP nemusí zdlouhavě vyhledávat písmenka na virtuální klávesnici. 


    Pomůcky též nabízí blind-friendly kalendář, ať je to výchozí od Applu či nainstalovaný od společnosti Google. Oba jsou dobře přístupné s odečítačem, a tak si i člověk bez kontroly zraku může přehledně plánovat svůj čas a má rychle k dispozici informace o schůzkách u lékaře či pracovních termínech. 


    Na dotykových zařízeních lze samozřejmě výborně zvládat i volnočasové aktivity spojené s poslechem hudby (YouTube), čtením knih, poslech seriálů a filmů z archivů či poslech rádií nebo rozpravu s přáteli na chatu.


Komentáře