Lepší cestování MHD v Plzni

    V září roku 2010 se v Plzni uskutečnil zajímavý projekt, který probíhal pod záštitou plzeňských dopravních podniků a za spolupráce Tyfloservisu o.p.s. Dopravní podniky města Plzně by rády zdokonalily přístupnost v dopravě, to znamená zkvalitnění cestovaní ve veřejné dopravě pro lidi se zrakovým či tělesným postižením. Projekt spočíval v natočení instruktážního videa pro osoby zaměstnané v dopravních podnicích, které by sloužilo jako vodítko především pro řidiče vozů MHD, kteří by tak věděli, jak se chovat a jak postupovat, když na nástupním ostrůvku uvidí cestujícího se zrakovou vadou či postižením pohybového ústrojí.

Linda a vodící pes Cilka na tramvajové zastávce,


    Natáčení probíhalo ve dvou fázích. První část se věnovala právě lidem s vadou motoriky, to znamená lidem na vozíčku, kteří mají nástup do tramvají, autobusů či trolejbusů ztížený právě díky invalidnímu vozíku. Je třeba brát ohled ze strany řidiče v podobě asistence při zprovoznění výsuvné plošiny, či ukáznění nepozorných spolucestujících. Ohled se v této části bral i na maminky s kočárky, které nemají cestování s dětmi často také lehké.


    Druhá část natáčení byla věnována lidem se zrakovým handicapem. Ať se jedná o lidi nevidomé či slabozraké, je třeba na ně brát ohled při jejich nastupování do vozidla. Natáčecí odpoledne mělo několik částí. Nejprve se řidičům MHD ukázalo, jak vypadá nástup a výstup člověka s vodicím psem. Byl brán důraz na to, aby takový člověk nastoupil vždy předními dveřmi tak, aby jej řidič mohl kontrolovat při nastupování a vystupování. Důležitým faktem pro řidiče je to, aby své vozidlo (autobus, trolejbus, tramvaj) zastavili přesně tam, kde je zastávka označena hmatným pásem či stojanem s jízdními řády (označníkem). Pes je vždy naučen toto místo najít a psovod se tak orientuje vystouplými hrbolky na hmatném pásu.


    Bylo také zdůrazněno a natočeno to, jak nemá vypadat nástup s vodicím psem. Když autobus či trolejbus zastaví daleko od obrubníku, tak má vodicí pes problém, jak označit konec chodníku a pak hned schod do vozidla, a tak snadno může dojít ke zranění psovoda i psa. Přece jen nástup člověka se psem je snadnějším úkonem pro nevidomé cestující, neboť pes na příkaz „dveře“ vyhledá dveře dopravního prostředku a člověk pohodlně nastoupí. Záludnosti mohou nastat, když jde člověk sám s bílou holí. Zde bylo zdůrazněno, že je důležité opět přistavit vozidlo k obrubníku a přesně ke konci hmatného pásu tak, aby člověk s holí šel po pásu přímo ke dveřím vozu a „oťukl“ si holí jen konec obrubníku a schod do dopravního prostředku.

    V této souvislosti bylo natočeno a předvedeno v praxi široké spektrum bílých holí, se kterými se řidiči MHD mohou u cestujících setkat. Nejde jen o klasickou dlouhou bílou hůl, která slouží nevidomému člověku k orientaci v prostoru, ale i bílou hůl opěrnou, když má člověk se zrakovou vadou například i horší hybnost. Do této kategorie patří i francouzská hůl – v našem případě bílé barvy. Nesmíme zapomenout na hůl signalizační, která pomáhá při orientaci člověka s vodicím psem či při doprovodu jiné vidící osoby; a v neposlední řadě hůl červeno-bílá, kterou jsou označeni lidé s vadou sluchovo-zrakovou. Hole byly důkladně okomentovány a předvedeny v praxi.

    Ve videu byla představena i vysílačka – VPN (vysílačka pro nevidomé), kterou používají lidé se zrakovým postižením k orientaci, například vyhledání východu či vchodu do metra, městské úřady či čísla linek u MHD po celé České republice. Po zmáčknutí tlačítka se řidiči na displeji ve voze objeví, že nastupuje nevidomý, tudíž může řidič na tohoto cestujícího brát ohledy. Zrovna tak bylo ukázáno, jak hlasový výstup na vozidlech ohlásí číslo linky a její směr.

    V městské hromadné dopravě, nejen v Plzni, se stává, že jedna zastávka slouží pro více spojů, pro více linek. Stojí-li pak nevidomý či slabozraký u předních dveří, jak je zvykem a jak by se mělo – pro jeho bezpečnost, tak se pak stane, že ne každý řidič zastaví, vidí-li osobu s bílou holí či psem. A tak se může stát, že cestující čeká na svůj spoj dlouhé minuty, než mu některý z nich zastaví. Řidič totiž není povinen stavět za začátku ostrůvku, stojí-li v řadě za jinými vozy, po nástupu cestujících už jen odjede a po druhé nestaví. Dopravní podniky v Plzni však apelují na své řidiče, i pomocí videa, že pokud stojí na zastávce handicapovaný člověk a je řádně označen, tak aby to bylo vidět (hůl, pes, vozíček), měl by řidič zastavit znova a otevřít dveře, ačkoli stavěl již v jiné části ostrůvku. Nestane se tak, že by člověk s handicapem, hlavně tedy nevidomý cestující, čekal a zjišťoval, zda tento či jiný spoj není právě ten jeho. Dopravní podniky také přislíbily ozvučení všech svých vozů, aby zrakově postižení pomocí VPN mohli bez problémů identifikovat spoj, který právě přijel a kterým popř. chtějí jet.

    Se zkvalitňováním dopravy pro zrakově znevýhodněné souvisí další spolupráce plzeňského Tyfloservisu a Plzeňských městských dopravních podniků. V červnu roku 2010 jsme požádali jménem Tyfloservisu, zda by bylo možné do vozů městské dopravy instalovat piktogramy, které by označovaly místa vhodná pro sezení člověka s vodicím psem. Nechali jsme se inspirovat vozy hromadné dopravy v Praze a Brně, kde již psovodi s vodicím psy svá místa označená obdélníkovou samolepkou mají.


    Dopravní podniky nám vyšly ochotně vstříc. A tak pracovnice Tyfloservisu v doprovodu dvou majitelek vodicích psů a jejích čtyřnohých pomocníků mohly vyrazit do plzeňských dep tramvají, trolejbusů a autobusů, kde společně s pověřenou osobou PMDP mohly procházet všechny typy vozidel a hledat vhodná místa, kde by člověk a jeho pes mohl co nejpohodlněji a nejbezpečněji sedět při jízdě ve vozidle.

    Interiéry vozidel se lišily, mohli jsme zde najít různé uspořádání sedaček, jiné rozměry předních dveří, různý počet sedadel v přední částí vozu aj. Proto bylo třeba vše důkladně projít a odzkoušet, k tomu nám pomohli právě přítomní vodicí psi.


    Jak již bylo řečeno, interiéry tramvaji, trolejbusů i autobusů se lišily, ale výsledek umisťování piktogramů lze zobecnit tak, že naším cílem bylo umístit samolepku především na sedadlo za řidičem a pak, jeli-to možné, na sedadla po levé ruce při nástupu předními dveřmi. U některých vozidel jsou samolepky i na jiných místech dle našeho doporučení.

    V průběhu října 2010 dopravní podnik instaloval modré obdélníkové samolepky znázorňující postavu s holí a vodicím psem do všech vozů veřejné dopravy. Na některých místech jsou samolepky dvě, lze však najít vozy i se třemi až čtyřmi. Věříme tak, že tyto samolepky slouží jako návodné doporučení spolucestujícím, kteří na základě piktogramů umožní, aby se člověk s vodicím psem mohl posadit, a tak bylo cestování bezpečné pro něj i jeho okolí.

Odborná i laická veřejnost velice oceňuje snahu při zkvalitnění cestování handicapovaných lidí. Jistě nemluvím jen za sebe, že dopravním podnikům za toto patří velký dík.

V neposlední řadě je třeba zmínit projekt inteligentních zastávek, které jsem měla možnost vyzkoušet při návštěvě Olomouce či Českých Budějovic. Inteligentní zastávka je elektronický označník, který na panelu zobrazuje informace o odjezdech jednotlivých linek městské hromadné dopravy. Časy odjezdů jsou aktualizovány ve vazbě na skutečné zpoždění autobusů a tramvají. Kromě elektronicky přehledně zobrazených aktuálních informací mohou být informace sdělovány i ve zvukové podobě. Hlasový výstup si nevidomí cestující aktivuje pomocí své vysílačky. 

    Zdůrazněme na závěr, že výhodou inteligentních zastávek je možnost operativně poskytnout informace o výlukách nebo aktuálních dopravních opatřeních. Světelné panely zobrazí čísla linek, směr a zbývající čas do skutečného odjezdu spoje a pomohou cestujícím vytipovat náhradní či nejlepší trasu.


    V Plzni tento typ zastávek již nějaký čas také existuje. Chytrou zastávku sice nenajdeme na všech zastávkách u všech spojů, ale tam kde je, tak ji aktivujeme pomocí VPN, kdy poměrně hlasité hlášení poví čas příjezdu linek na dané zastávce.

 

Video "Hendikepovaní v městské veřejné dopravě", natočené ve spolupráci s PMDP, je ke shlédnutí na odkaze níže:Komentáře