Hmatové mapy Plzně

    V Plzni máme hmatovou mapu pro nevidomé, která je unikátní. Mapa je přístupná, jak pro nevidomé, tak slabozraké, to je její výjimečností. Plzeň mapy obdržela v roce 2015 od tvůrkyně Dany Fuxové ze společnosti Mapron, a to 50 kusů. Paní Fuxová tvořila mapy pro nevidomé již dříve, ale u té plzeňské nezapomněla ani na slabozraké.

Hmatová mapa Plzně


    Mapa je rozdělena na dvě části: historické centrum a pak jeho širší okolí. Mapa má výrazné grafické znázornění – pro potřeby těch, co v mapě budou číst zrakem, přes barevné zobrazení je pak průhledná hmatová vrstva.

otevřená hmatová  mapa Plzně

    Mapy jsou k dispozici v plzeňském Tyfloservisu, v TyfloCentru, turistickém Infocentru či Depu 2015. Výtisky má i Vědecká knihovna města Plzně nebo Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni.


    Případný zájemce si zde může mapy zapůjčit, a tak i bez kontroly zraku může dostat představu, co se v centru Plzně nachází. A jak mapy vypadají? Na mapě lze najít zeleň, vodu, bloky domů, ulice, ale např. i zastávky a schody s jejich směrem. To vše lze vidět jak zrakem, tak i hmatem. Takto zpracované mapy Plzně byly světovým unikátem, v dnešní době již mají jiná města v ČR mapy na stejném principu (Ostrava, Praha, Brno, Opava).

Hmatová mapa Plzně - Centrum


    Mapy jsou velmi precizně a detailně provedeny, a tak usnadňují samostatný pohyb těžce zrakově postižené osoby.


    Mapa má tedy 4 sešity – centrum města, jeho okolí a legenda k popiskám v Braillově písmu, které jsou v mapě zkráceny. Ve vysvětlivkách je pak jejich celé znění a také popis v latince pro ty co ho přečtou, a mohou tak pomáhat při orientaci v mapě nevidomým.


Komentáře