Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem

Lidé se zrakovým handicapem se často seberealizují skrze pravidelné sportovní a volnočasové aktivity. Díky tomuto se účastní závodů či pravidelně dochází do prostředí, kde mohou aktivitu provozovat. Tímto mohou navazovat nové sociální vazby, získat nové zkušenosti a odreagovat se. Představme si nyní několik takovýchto aktivit, které mohou čeští zrakově handicapovaní sportovci provozovat.

Sportovní aktivity

Simulovaná zvuková střelba

Tento druh sportu je velmi oblíbený u zrakově postižených, ale i u jejich vidomých přátel. Jedná se opravdu o střelbu pomocí pistole, tak jak to známe u lidí, kteří ke střelbě používají zrak, avšak v tomto případě je zrak nahrazen sluchem. A tak mohou zrakově postižení provozovat plnohodnotně střelecký sport stejně tak, jako jejich vidící kolegové.


A jak to funguje? Střelci mají k dispozici pistoli a snaží se mířit na střed terče (střelecký trenažér tj. počítač se speciálním softwarem). Ze zbraně vychází laserový paprsek, který dopadá na terč, odráží se od něj a je snímán kamerou. Když se zamíří na terč, je to oznámeno zvukovým signálem, který je buď vyšší či nižší dle toho, do jaké hodnoty v terči je mířeno. Nejvyšší tón tedy nalezneme ve středu kruhu. Vyhodnocení střelby, počet pokusů a jejich stav je hlášen pomocí hlasového výstupu z počítače.


Střelba probíhá ve stoje, střed terče musí být ve výšce 130 až 150 cm nad úrovní palebné pozice, střílí se oběma rukama, které drží zbraň a jsou předpaženy. Paže ani zbraň nesmějí mít žádnou oporu. Střelec musí mít při střelbě zcela zakryté zorné pole – pomocí klapek či neprůhledných brýlí. Střelce může navést (hlasově či ručně) asistent či jiná osoba na zvukový signál terče. Nastřelené hodnoty jsou zaznamenány jako celá čísla či čísla s desetinným místem.


Střelci se rozdělují podle pohlaví na několik výkonnostních tříd (zpravidla 4 třídy). Muži i ženy musí absolvovat kvalifikační kola, nejméně tři, aby mohli soutěžit na Mistrovství České republiky. V těchto kolech je nutno dosáhnout kvalifikačních limitů, které čítají pro muže 160 bodů a pro ženy 140; toto skóre musí střelec získat součtem z 2 x 10 výstřelů.


Povězme si něco málo k technickým parametrům trenažeru. Plocha terče je 290 mm, virtuální velikost terče je 250 mm. Virtuální vzdálenost palebné pozice od terče je 25 metrů, skutečná vzdálenost palebné pozice je 3 metry; časový limit míření pro jednu ránu je 1 minuta.Linda míří na terč laserovou pistolí (zvuková střelba)


Pořízení zvukového trenažeru je dosti finančně náročné, což se zdá býti jeho nevýhodou. Kompenzací tohoto je však pravidelná možnost sportovního vyžití střelců všech věkových kategorií a jejich vzájemná interakce a vytváření sociálních vazeb. V České republice existuje několik klubů, které sdružují střelce i střelkyně; pro zájemce z Plzeňského kraje je to TJ Start VD Plzeň, kde je kontaktní osobou pan Jiří Švábek (svabekj@volny.cz). Pro lidi se zrakovým handicapem a jejich přátele či blízké je možnost si pravidelně „zastřílet“ na trenažeru v plzeňském TyfloCentru v Tomanově ulici, kde také probíhá jedno z kvalifikačních kol na Mistrovství republiky pod názvem Plzeňský terč.


Goalball

Další sportovní aktivita, kterou provozují zrakově handicapovaní je míčový kolektivní sport zvaný Goalball. Goalball se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 9 x 18 metrů. Hřiště rozděluje středová čára na dvě hráčská pásma, neboť proti sobě stojí dvě tříčlenná družstva. Hráčská pásma jsou pak rozdělena na tři pásma po třech metrech – na útočné, obranné a neutrální. Cílem hry je dopravit gumový míč do soupeřovy branky. Míč je ozvučený rolničkami tak, aby hráči pracovali pouze se svým sluchem. K vyrovnání různých zrakových postižení slouží klapky tzv. antibrýle, které mají hráči po dobu hry na očích[2]. Hráči jsou opět rozděleni do kategorií a podle genderu. 


Dynamičnost a spád hry zaručuje pravidlo, že hráč musí hodit míč do deseti sekund od prvního obranného kontaktu s míčem. Branka je široká 9 metrů a brankové tyčky jsou kulaté a vysoké 1, 3 metru. Míč na goalball má hmotnost 1250 gramů, jeho obvod je 76 cm a je opatřen osmi otvory, přičemž má každý průměr 1 centimetr. Hra se hraje na poločasy, každý po deseti minutách. Při nutnosti prodloužení se zápas prodlouží o dva poločasy po třech minutách. Nerozhodne-li prodloužení, jsou na řadě volné hody[3]. Na Paralympijských hrách se poprvé goalball objevil v roce 1976 v kanadském Torontu[4].


Showdown

Showdown je aplikovaný stolní tenis pro nevidomé. V České republice je velmi rozšířený, avšak není zařazen mezi paralympijské sporty. Sportovci jsou opět děleni do kategorií a podle pohlaví. Jako vidící, tak i nevidomí hráči hrají svůj tenis na obdélníkovém stole – o rozměrech cca 365 x 122 cm[5]. Na obou zadních stranách stolu jsou brankové jamky. Uprostřed stolu se nachází středová deska. Hra se hraje s pálkami (délka pálky je 38 cm) a ozvučeným míčkem, v němž jsou vloženy kovové kuličky.V průběhu hry mají tenisté na očích opět nasazené klapky a snaží se dostat míček pod středovou deskou směrem do branky soupeře. Vítězem je ten, kdo dosáhne skóre 11 bodů; rozdíl mezi oběma hráči však musí být minimálně dva body. Hraje se na patnáctiminutové sety, nedosáhne-li se v tomto čase požadovaného skóre, vítězí ten, kdo v ten moment vede. V roce 2005 se stala Česká republika pořadatelem mistrovství světa v showdownu[6].


Hry pro nevidomé a slabozraké

Hry pro tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do několika obvyklých kategorií na hry[7] stolní, karetní, hry s didaktickým účelem a různé hlavolamy. Představme si několik her, které všichni věrně známe z běžného života, tentokrát se na ně však podíváme v provedení pro lidi nevidomé či slabozraké.

Zvukové pexeso 

Cílem této hry je stejně tak, jako u hry vizuální, získat stejný pár kartiček, v našem případě kostek. Toto pexeso slouží k rozvoji sluchového postřehu. Vždy dvě kostky mají stejný zvuk a jsou opatřeny i stejnou barvou. Počet dřevěných kostek je 20.

Zvukové pexesoČlověče, nezlob se! 

je klasická desková hra pro dva a více hráčů, tak jak ji známe všichni. Pro lidi se zrakovým handicapem existuje ve verzi cestovní a ve dřevěném provedení. Figurky, kostka a deska, jsou upraveny tak, aby byly pro lidi se zrakovým handicapem přístupné, a mohli si tak vychutnat jednu z nejvíc rozšířených her. Ve dřevěné verzi má každý hráč svoji kostku.

Člověče nezlob se!


Stejným způsobem jsou pro potřeby zrakově postižených upraveny např. i Šachy, kde jsou černé figurky výrazně hmatově rozlišeny, zrovna tak černé hrací pole je vyšší a šachovnice je reliéfní.


Hmatové domino

Jak všichni víme, základem této hry jsou kostky – kameny, které mají na sobě kombinaci dvou čísel, různých symbolů nebo obrázků. I tato hra je upravena tak, aby vyhovovala potřebám zrakově postižených, a to tak, aby body na kamenech byly dobře hmatné.

Hmatové domino 


Karty:

Mariášové – klasické karty na hraní mariáše či prší, které jsou v levém horním rohu a v rohu protějším po uhlopříčce označeny Braillovým bodovým písmem. Tímto způsobem jsou označeny např. i karty kanastové.


Jumbo karty – klasická kanasta o 108 listech. Označení listů je velikosti 4 cm. Jumbo jsou i karty, které jsou nejen označeny velkým písmem, ale mají i větší rozměry. Tyto slouží převážně lidem slabozrakým.

Jumbo karty 


Hra skládačka trojky 

Tato hra je dřevěnou skládačkou, pomocí které se podporuje jemná motorika. Základem hry je dřevěná destička s dvěma řadami po pěti místech, na kterých jsou umístěny dřevěné čepy. Čepy jsou po trojicích, vždy různě rozmístěny. Ke hře náleží 10 kostek s různě vyvrtanými otvory. Cílem je umístit správně kostičky na jejich čepy.

Skládačka trojky


Vkládačka 

Hlavolam sloužící k rozvoji jemné motoriky poznáváním tvarů a jejich vkládáním do připravených otvorů vyříznutých ve víku obdélníkové krabice.

Vkládačka


Literatura a zdroje:

Goalball. [online]. [cit. 2014-07-12]. Dostupné z: http://www.goalball.cz/?cat=5


Goalball - Wikipedie
. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Goalball


Vyhledávání - Tyflopomůcky Olomouc. [online]. [cit. 2014-07-12]. Dostupné z: Tyflopomůcky (tyflopomucky.cz)
 

[3] statistické údaje čerpány z: http://www.tandemteam.cz/sporty/goalball/ (již nefunkční odkaz)

 

[5] údaje o rozměrech a velikostech in: http://www.tandemteam.cz/sporty/showdown/ ((již nefunkční odkaz))

 

[6] zdroj technických parametrů a pravidel hry: http://www.tandemteam.cz/sporty/showdown/

 


Komentáře