Organizace (ne)jen pro zrakově postižené v ČR

Tento text přináší přehled některých organizací, které pracují s lidmi se zrakovým postižením, ale také jsou to organizace obecně pracující s lidmi se zdravotním postižením. Některé mají celorepublikové působení, jiné působí pouze v rámci nějakého kraje v ČR. Seznam není jistě vyčerpán, ale pro zorientování se v poskytovatelích sociálních služeb jistě postačí.


Linda čte knihu pomocí lupy 1. Tyfloservis, o.p.s.

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 30. rokem.

Úvodní strana | Tyfloservis, o.p.s.  1. SONS ČR – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. Ačkoli je pro takto postiženého člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, ačkoli je pro něj obtížné samostatně se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám a možná ne úplně snadno. Ale může! A my jsme zde proto, abychom jemu i jeho blízkým při tom pomohli.

SONS ČR - O nás 1. APOGEUM - zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení

Apogeum
 1. Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. - sdružování  a pomoc rodinám se zrakově postiženými dětmi

www.asociacerodicu.estranky.cz


 1. Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců, o.s. sdružuje nevidomé, slabozraké i vidoucí členy. Všechny spojuje společný vztah ke křesťanským duchovním hodnotám,...

Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců, o.s. (fatym.com) 1. Český svaz zrakově postižených sportovců - ČSZPS z. s. je zájmové sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů, ve kterých provozují sport zrakově postižení lidé a to od rekreační až po vrcholovou úroveň.

Český svaz zrakově postižených sportovců (sport-nevidomych.cz)
 1. OKAMŽIK. Sdružení pro podporu nejen nevidomých

Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit.

OKAMŽIK. Sdružení pro podporu nejen nevidomých (emuzeum.cz)
 1. Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška - Stejně jako my, i zrakově postižení se snaží žít naplno, rozvíjet se a přibližovat se představě samostatného života. My jim na této cestě díky vaší přízni podáváme pomocnou ruku a snažíme se srovnat jejich nesnadnou výchozí pozici a zvládat překážky, kterým musí kvůli hendikepu čelit. 

O nás | Světluška (rozhlas.cz)
 1. Nadace LEONTINKA – pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením

nadace leontinka
 1. Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. - Naše služby pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby, naším cílem je samostatný a plnohodnotný život zrakově postižených.

Středisko Dědina, o.p.s. – Stránky Střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s. (dedina.cz) 1. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - chráněné bydlení | Charita Opava 1. 12.  PALATA - Domov pro zrakově postižené - Domov Palata poskytuje komplexní službu lidem se zrakovým postižením, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nemohou nebo nechtějí žít ve svých domovech

Palata
 1. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v BrněChrlicích Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích - Základním posláním centra je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Centrum poskytuje služby sociální péče osobám starším 18 let, které v důsledku svého těžkého zrakového postižení (popř. v kombinaci s jiným zdravotním postižením) mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Zároveň se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných sociálních služeb nebo rodiny překonat a potřebují pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Poslání centra sociálních služeb: Poslání centra: Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v BrněChrlicích (centrumchrlice.cz)
 1. KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, byla založena Janem Horákem v roce 2002, se záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením v jejich začlenění na trh práce a do společnosti. 

Kdo jsme | KAFIRA o.p.s.
 1. ROZHLEDNA – poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú. - Rozhledna pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením vést důstojný a nezávislý život a zapojit se do společnosti podle jejich vlastních představ a přání.

Kontakty | Rozhledna
 1. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – poskytuje pomoc osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.

Odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. (czplk.cz)
 1. Nadační fond Mathilda - vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledáváme, podporujeme a realizujeme smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďujeme se jednak na projekty, které napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Také se zabýváme výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými  pomocníky. Vytváříme i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

O nás | Mathilda
 1. Tyflocentrum.cz - Jsme samostatné obecně prospěšné společnosti, každá z nás sídlí v jiném kraji a má krajskou působnost. K názvu našich společností nedílně patří i název krajského města, ve kterém sídlíme. Nemáme žádné ústředí, které by nás řídilo. Každá máme své vlastní IČ. Ve svém kraji poskytujeme zrakově postiženým komplex sociálních služeb stejného druhu a charakteru. Lišíme se jen v drobnostech podle regionu, v němž působíme. Všechny společnosti, které jsou zde vyjmenovány, založila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

O nás | TyfloCentrum.cz


 

Komentáře