Mathilda aneb vodicí pes

    V rámci konference Dobrá praxe, které jsem se účastnila v říjnu roku 2019, vystoupily i cvičitelky z Nadačního fondu Mathilda se svými čtyřnohými průvodci. Smyslem Nadačního fondu Mathilda je zlepšit kvalitu života zrakově postižených, ale věnuje se právě i výcviku vodicích psů.


Vodicí pes Cilka leží na trávě


    Pro výcvik vodicího psa je třeba mít zdravá a vyrovnaná štěňata, proto Mathilda začala s vlastním chovem štěňat. Nadační fond spolupracuje s dalšími, hlavně zahraničními, subjekty, které se zabývají chovem a výcvikem vodicích psů. Jejich důležitým partnerem je bratislavská škola, s kterou si vyměňují cenné zkušenosti, a také od nich pochází první chovná fena Nadačního fondu.


    Aby byl pes dobrým průvodcem zrakově postiženého, je důležitá jeho příprava od raného věku. Výchova štěněte je období, které je pro psa velmi důležité. V prvním roce se pozná, jaké má pes povahové vlastnosti, co mu jde, a naopak. Sleduje se jeho zdraví, ale i reakce na podněty, ruchy okolí a různé jiné podnětné situace.


    Předvýchova štěněte začíná, když je odstaveno od feny, a končí zhruba v roce jeho života, kdy začíná výcvik budoucího vodicího psa.  Během procesu předvýchovy se dbá na důsledné sledování povahových rysů, ale i zdravotní stránky psa. Pokud pes nesplňuje přísná kritéria, je vyřazen z výcviku, a prožije svůj život jako domácí mazlíček v milující rodině.


    Výcviková škola Nadačního fondu je malá, věnuje se domácímu výcviku psů, psi jsou součástí domácností svých cvičitelů. Psa cvičitelé dokážou dokonale připravit fyzicky i psychicky. Budoucímu majiteli dokáží do detailu přiblížit kladné i záporné vlastnosti psa. Přiblíží, co na něj platí, a co naopak nemá rád. Také během výcviku pes prochází pravidelným veterinárním dohledem. Vyšetřují se oči, loketní a kyčelní klouby, dělají se laboratorní testy, ale i následná kastrace.


    Základem pro výcvik jsou dnes retrieveři – labradorský a zlatý. Důležité je, aby měl pes vhodné povahové vlastnosti, prošel zdravotními testy. Aby měl čas se vše naučit, je třeba mu dát dostatek času. Výcvik vodicího psa trvá cca 6 – 9 měsíců. Výcvik vodicích psů má pravidla jasně daná zákonem od roku 2012. Vodicí pes musí zvládat souhrn 34 dovedností. Na konci výcviku probíhá závěrečný test, kdy pes prokáže jejich znalost.


    Test probíhá na předem neznámé trase, kterou musí pes svého cvičitele provést. Cvičitel je po celou dobu bez zrakové kontroly. Na kvalitu závěrečného testu dohlíží soudní znalec, kterého má Nadační fond ve svém týmu. Mathilda se řídí při svém výcviku mezinárodními standardy pro výcvik vodicích psů – International Guide Dog Federation (IGDF).


    Příprava na předání psa probíhá během celého jeho výcviku. Během této doby se pes i klient dobře seznámí, seznámí se s povely, s prostředím, kde bude pes žít. Probírá se i péče a povely pro psa.  Na pořízení vodicího psa lze požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na příslušném úřadu práce.


    Předávání psa probíhá v místě bydliště klienta. Cvičitel se ubytuje v místě bydliště klienta a společně začne výuka tras – např. do školy, k lékaři aj. Tak, jak klient potřebuje.  V dalším období se výuka domlouvá individuálně, může být i mimo místo bydliště.  


    Nadační fond poskytuje svým klientům tzv. servis po předání, kdy společně klient s cvičitelem konzultují případné dotazy, chování psa a následné řešení. Klient je pravidelně se cvičitelem v kontaktu. Cvičitel klienta navštěvuje v místě bydliště, či může klient dojet za cvičitelem do Prahy do Mathildy. Klienti také mohou dorazit na klientská setkání přímo v sídle Nadačního fondu, kde cvičitelé poskytují poradenství.  


    Závěrem zmiňme ještě cenu vycvičeného vodicího psa – aktuálně se cena pohybuje kolem 300 000 Kč.


Komentáře