Fakta a čísla o zrakovém postižení ve světě

    Tento příspěvek přináší pohled na zrakové vady v číslech, a to globálně. Je velmi těžké získat přesné informace o počtu zrakově postižených v rámci celého světa. Proto přináším skromný přehled v datech a číslech.

Linda s bílou holí a vodicím psem CilkouWHO – informace aktualizované v říjnu 2017


Celkem zrakově postižených 253 000 000 z 81% je starších 50 let

-  36 000 000 je nevidomých

-  217 000 000 – s mírným až závažným poškozením zraku


84% zhoršování zraku mají na svědomí chronické oční choroby.


Celosvětově jsou chronické oční choroby hlavní příčinou ztráty zraku, dále  neopravené refrakční chyby a neoperovaná katarakta.


Neoperovaná katarakta zůstala hlavní příčinou slepoty v zemích s nízkými příjmy.

    Infekční onemocnění jako trachom (Trachom je způsobován bakterií Chlamydia trachomatis a přenáší se přímým kontaktem se sekrety oka, nosu a krku postižených osob nebo kontaminovanými předměty, například ručníky nebo žínkami, které přišly do kontaktu s těmito sekrety. Nemoc mohou mechanicky přenášet také mouchy, viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trachom) a onchocerciasis (říční slepota – je onemocnění způsobené infekcí parazitálním červem) se za posledních 25 let výrazně snížila. Trachom a onchocerciasis jsou totiž nejčastější příčiny slepoty způsobené infekcí.


    Více než 80% všech poruch zraku může být zabráněno nebo vyléčeno.

 

Děti:

    Odhaduje se, že 19 000 000 dětí je zrakově postižených, z toho 12 000 000 dětí má zhoršení zraku z důvodu refrakční chyby.


    1,4 mil. pacientů pod 15 let má nevratnou slepotu, která vyžaduje přístup v službách rehabilitace zraku s cílem optimalizovat jejich fungování a snížit dopady zdravotního postižení.

 

Počet lidí se ZP v regionech (data z roku 2010):

Region

Počet obyvatel

Nevidomí

Slabozrací

Celkový počet ZP

Afrika

804, 9 mil.

5, 888 mil.

20, 407 mil.

26, 295 mil.

Amerika

915, 4 mil.

3, 211 mil.

23, 401 mil.

26, 612 mil.

Evropa

889, 2 mil.

2, 713 mil.

25, 502 mil.

28, 215 mil.

Indie

1 181, 4 mil.

8, 075 mil.

54, 544 mil.

62, 619 mil.

Čína

1 344, 9 mil.

8, 248 mil.

67, 264 mil.

75, 512 mil.

 

Čísla ve světě:

Populace             6 737, 5 mil. obyvatel

Nevidomí            39, 365 mil. obyvatel

Slabozrací           246, 024 mil. obyvatel

Celkem ZP          285, 389 mil. obyvatel

 

Podle věku (rok 2010):

Věk (let)

Populace

Nevidomí

Slabozrací

Celkem ZP

0 – 14

1848 mil.

1, 421 mil.

17, 584 mil.

18, 939 mil.

15 – 49

3548, 2 mil.

5, 784 mil.

74, 463 mil.

80, 248 mil.

50 a více let

1340, 8 mil.

32, 16 mil.

154, 043 mil.

186, 203 mil.

všechny věk. kategorie

6737, 50 mil.

39, 365 mil.

246, 024 mil.

285, 389 mil.

 

 

Příčiny poškození zraku

Podle odhadů jsou hlavními globálními příčinami středně těžké až těžké poruchy zraku:

-  neopravené refrakční chyby 53%

-  neoperovaná katarakta 25

-  věkem podmíněná makulární degenerace 4%

-  glaukom, 2%

-  diabetická retinopatie 1%.

 

Hlavní příčiny slepoty jsou:

-  neoperovaná katarakta 35%

-  nekorigovaná refrakční chyba 21%

-  glaukom 8%.

 

Změny za posledních dvacet let

Celkově se celosvětový rozmach poškození zraku snížil od počátečních odhadů v 90. letech.

Toto snížení je spojeno s:

-  celkový socioekonomický rozvoj

-  společné akce v oblasti veřejného zdraví

-  zvýšená dostupnost služeb péče o oči

-  informovanost běžné populace o řešení problémů souvisejících s poruchami zraku (chirurgie, refrakční zařízení atd.).


    Odhaduje se však, že počet lidí se ZP se může ztrojnásobit kvůli populačnímu růstu a stárnutí. Například do roku 2050 by mohlo být 115 milionů lidí, kteří jsou slepí, z 38,5 milionu v roce 2020.

 

Zdroj:  http://www.who.int/blindness/en/

 


Komentáře