Beacony – orientační systém pro zrakově postižené

    Na konferenci INSPO jsem se účastnila přednášky Marka Salaby ze SONS ČR, který předvedl tyto malé orientační systémy, které si i návštěvníci mohli sami vyzkoušet při příchodu do Kongresového centra, kde se konference koná a kde se pomocí Beaconů mohli nechat navigovat a získat tak přehled o tom, co se kde v budově nachází – např. chodba, jídelna, přednáškový sál atd. A jak tento orientační systém funguje, přináší článek níže. Za mě je toto zařízení výborným řešením, jak dát nevidomému základní informaci o organizaci prostoru, kde se nachází. Umím si taková zařízení představit např. ve veřejných budovách jako jsou úřady, vysoké školy, divadla, pošty, knihovny aj.  

Linda jde po ulici s bílou holí
       

    Lidé se zrakovým handicapem mají omezenou možnost orientace v prostoru a samostatném pohybu. Proto se neustále hledají řešení, která by těmto osobám v orientaci mohla pomoci – jak v exteriérech, tak interiérech.    


    Beacony – „kameny“ – je technologie, která je výborným řešením při orientaci ZP. Jedná se tedy o malá zpravidla gumová zařízení (podobná kamenům) velikost cca krabičky od zápalek, která jsou s vysílačem připojena přes Bluetooth low energy a napájený bateriemi. Výdrž kamene je udávána v řádu několika let. Beacony se dají umístit v exteriéru i interiéru, bez ohledu na povětrnostní ráz počasí.


    Protože je beacon vysílač, potřebuje tedy k sobě nějaký přijímač, který dokáže reagovat na data z něj. Může to být např. mobilní telefon s iOS či Android.


    Poté se do nich nainstaluje aplikace, která se propojí s kameny. Aplikace je zdarma a je přístupná v obchodě Play či Apple Storu. Existuje více výrobců beaconů a k tomu má každý svojí aplikaci. Takže můžete najít na jednom místě kameny od více výrobců.

 

Řešení Right-Hear

    V aplikaci jsou od izraelského výrobce přednastaveny světové strany, ke kterým lze jednoduše nahrát potřebnou informaci. K určení dané světové strany využívá technologie kompas, který je součástí skoro všech chytrých telefonů. Popisy lze měnit a aktualizovat přes webové rozhraní, ke kterému dostává přístup majitel kamenů. Aplikace je v češtině a přístupná odečítačům v mobilních telefonech – VoiceOver či TalkBack.


    Data, která nahrajeme ke kameni, jsou uložená v nějakém cloudovém úložišti, Bluetooth zachytí beacon v interiéru cca na 30-40 metrů. Aplikace přiřazuje popisy, které jsou přiřazeny k jednotlivým světovým stranám – kde je chodba, občerstvení. Popisky k jednotlivým směrům nejsou v kameni, ale na internetu, je třeba tedy mít mobilní telefon s přístupem k internetu. Je třeba dbát na to, aby vymyšlené popisy byly výstižné a jasné.


    Lze tedy zrakově postiženého navigovat takto v interiéru, když na světové strany nahrajete informaci, která zrakově postiženému něco sdělí – např. sever, nachází se chodba, pět metrů dlouhá, na jejím konci je výtah, tlačítko je vpravo dole. Uživatel si může informaci pouštět tak dlouho, než mu budou pokyny jasné. Ke každému kameni se dá také přiřadit telefonní číslo, na které se pomocí GSM má zavolat např. v případě nouze při orientaci.


    Ve světě existuje několik řešení využívajících beaconů pro nevidomé – jsou to např. MindTags (Německo), Wayfindr (Velká Británie) či Onyx Beacon (Rumunsko).

 

Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=UGJN47YM0YM&feature=youtu.be&t=1s

 


Komentáře